bli inspirert MED

INVITO

25.APRIL 2019

KURS I ÅLESUND:

UTVIKLINGSHEMMING ALDRING OG DEMENS.

Sted: Pinsekirka kurs og konferansesenter

Spjelkavik

 

FORELESER: Vernepleier Lene Kristiansen.

 

KL 09.00 - 09.45

Fysisk og psykisk aldringsprosess.

 

KL 10.00 - 11.00

Fysisk og psykisk aldringsprosess fortsetter.

 

KL.11.15 - 12.00

Demenssykdommene, årsaker og symptomer.

 

KL.12.00 - 12.45

Lunsj

 

KL 12.45 - 13.30

Kartlegging og utredning.

 

KL 13.45 - 14.15

Helseoppfølging, rutiner, observasjon og miljøtiltak.

 

KL 14.30 - 15.30

IKT-hjelpemidler orientering v/vernepleier Anne Jensen ,Ålesund kommune.

 

Kursavgift: 1925.- inkluderer lunsj betales til Invito 1210.5708929.

Earlybird innen 12.04.19 kr. 1725,

Bindende påmelding.

Påmelding her:

https://grethewestad.typeform.com/to/yBT89D

Lene Kristiansen

er vernepleier med master i organisasjon og ledelse. Ansatt som fagkonsulent ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse, fagområdet utviklingshemning og aldring. Før det jobbet hun 16 år som vernepleier og leder i boveiledningstjeneste for voksne og eldre mennesker med utviklingshemning.

AVVIKLEDE KURS OG ARRANGEMENT >

Historikk

Invito ble etablert i 2003 av Grethe Westad og Lars Olausen som et foretak som arrangerer kurs og foredrag for næringsliv, offentlig sektor og folk flest.

Målsetting

Invito ønsker å være en leverandør av motivasjonfremm ende, inspirerende og kompetansehevende arrangement, spesielt innen omsorgssektoren.

Spesialkompetanse

Invito har god kompetanse på organisasjonsutvikling, ledelse, Målrettet miljøarbeid, ART (Aggression Replacement training) og innlæring av sosiale ferdigheter hos barn. Invito kan veilede personell på ABA (Applied Behavior Analysis). Tidlig intervensjon for barn med autisme og da også med veiledning til foreldre.

 

I tillegg tilpasser Invito veileningspakker til lærere, personell i bolig etc. som jobber med utviklingshemmede for å lage individuelt tilrettelagt tjeneste.

 

Utagerende atferd er et område vi dekker med «hands on training» (på jobben trening) analyse, forslag til tiltak og veiledning.

OM INVITO

Grethe Westad

Grethe Westad er utdannet vernepleier fra 1976 og har siden den gang jobbet som leder, fagkonsulent og miljøterapeut. Hun har etterutdanning i Målrettet miljøarbeid, Lederutdanning, grunnfag i psykologi og er cand. mag.

Grethe har hospitert ved Princeton Child Development Institute i USA. Hun har selv gjennom mange år holdt en rekke kurs.

Lars Olausen

Som opplæringsleder ved Ålesund sjukehus var Lars Olausen arrangør for en rekke kurs innen helsesektoren, også inspirasjonskurs.

Utdanning ved DH i Volda i media og journalistikk, ingeniørhøyskole,

BI – markedsføring, kompetansestyring og strategisk opplæringsplanlegging.

Han har lang yrkesmessig erfaring innen media og informasjon: Stokke Gruppen, Sentralsykehuset, Sunnmørsposten, Sunnmøre Arbeideravis, Media Vest og Bygdebladet.

Kontakt

OSS

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål

om arrangementet.

Submitting Form...

The server encountered an error.

Melding mottatt

 

INVITO - Org nr: 986 151 028   Grethe Westad Tlf. 472 56 438  -  Lars Olausen 915 31 312

 © Bra Reklame AS