bli inspirert MED

INVITO

23. oktober 2019

KURS I ÅLESUND:

UTVIKLINGSHEMMING, ALDRING OG DEMENS.

Sted: Pinsekirka kurs og konferansesenter

Spjelkavik

 

FORELESER: Vernepleier Lene Kristiansen.

 

KL 09.00 - 09.45

Fysisk og psykisk aldringsprosess.

 

KL 10.00 - 11.00

Fysisk og psykisk aldringsprosess fortsetter.

 

KL.11.15 - 12.00

Demenssykdommene, årsaker og symptomer.

 

KL.12.00 - 12.45

Lunsj

 

KL 12.45 - 13.30

Kartlegging og utredning.

 

KL 13.45 - 14.15

Helseoppfølging og Miljøtiltak

 

KL 14.30 - 15.30

Presentasjon av prosjektet "Jeg kan" VH Bo og Miljøtjenesten i Ålesund kommune.

 

Kursavgift: 1925.- inkluderer lunsj betales til Invito 1210.5708929.

Bindende påmelding.

Påmelding her:

https://grethewestad.typeform.com/to/yBT89D

Lene Kristiansen

er vernepleier med master i organisasjon og ledelse. Ansatt som fagkonsulent ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse, fagområdet utviklingshemning og aldring. Før det jobbet hun 16 år som vernepleier og leder i boveiledningstjeneste for voksne og eldre mennesker med utviklingshemning.

11.november 2019

KURS I ÅLESUND:

bruk av Aktivitetspermer for barn med autisme.

Sted: Thon Hotel Baronen i Spjelkavik

 

KURSHOLDER: Vernepleier Grethe Westad.

 

Aktivitetspermer er ment å hjelpe barn med autisme å forstå og håndtere daglige hendelser. Dette er bilder/symboler som satt i system og som lærer barnet å utføre blant annet dagligdagse gjøremål og lek selvstendig. Barn med autisme har ofte problemer med endringer i rutine, har vansker med muntlig beskjeder og ofte avhengig av hjelp. Imidlertid er deres evne til å forstå visuell informasjon ofte sterk. Aktivitetspermer drar nytte av denne styrken ved effektivt å formidle informasjon som gjør det mulig for barnet å forutse hva som skal skje. Å lære på denne måten forenkles av visuell støtte.

Flere studier viser nedgang i utfordrende atferd ved bruk av A-perm. PCDI metoden er evidensbasert. Samarbeid over hjem og barnehage er en stor fordel.

Forfatterne av disse bøkene Lynn E.McClannahan Ph.D og Patricia J. Krantz Ph.D fra Princeton Child Development Institute har vært flere ganger i Norge.

Foreleser Grethe Westad har hospitert på PCDI under disse to. Hun har og brukt Aktivitetspermer i sitt virke med stort hell og har en publikasjon sammen med PhD Erik Arntzen om emnet i Scandinavian Journal of Behaviour Therapy https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/16506079509455996

 

PROGRAM

Kl. 09.00 - 14.00

Generelt om autismespekteret.

Hva er en aktivitetsperm

Hva sier forskningen

Hvordan utforme /lage permene

Hvordan lære barnet å bruke dem.

Hvilke fordeler har disse permene for barnet og familien.

Hvordan bruke de i barnehagen og hjemme

Spørsmål og svar.

 

Kursavgift: 900.- inkluderer lunsj / Par 1500,-

Betales til Invito 1210.5708929.

Bindende påmelding.

Påmelding her:

https://grethewestad.typeform.com/to/yBT89D

Grethe Westad.

Grethe Westad er utdannet vernepleier fra 1976 og har siden da jobbet med psykisk utviklingshemmede.

Hun har vært leder ved flere tiltak, fagkonsulent i Habiliteringstjenesten på Sunnmøre, jobbet i Grunnskoleteamet i Ålesund og vært rektor på Hjelpepleieskole i vernepleie. Av etterutdanning har hun Målrettet miljøarbeid, ART/(Aggression Replacement Training), Ledelsesutdanning og psykologi grunnfag.

Hospitert på Princeton Child Development Institute. (PCDI)

AVVIKLEDE KURS OG ARRANGEMENT >

Historikk

Invito ble etablert i 2003 av Grethe Westad og Lars Olausen som et foretak som arrangerer kurs og foredrag for næringsliv, offentlig sektor og folk flest.

Målsetting

Invito ønsker å være en leverandør av motivasjonfremm ende, inspirerende og kompetansehevende arrangement, spesielt innen omsorgssektoren.

Spesialkompetanse

Invito har god kompetanse på organisasjonsutvikling, ledelse, Målrettet miljøarbeid, ART (Aggression Replacement training) og innlæring av sosiale ferdigheter hos barn. Invito kan veilede personell på ABA (Applied Behavior Analysis). Tidlig intervensjon for barn med autisme og da også med veiledning til foreldre.

 

I tillegg tilpasser Invito veileningspakker til lærere, personell i bolig etc. som jobber med utviklingshemmede for å lage individuelt tilrettelagt tjeneste.

 

Utagerende atferd er et område vi dekker med «hands on training» (på jobben trening) analyse, forslag til tiltak og veiledning.

OM INVITO

Grethe Westad

Grethe Westad er utdannet vernepleier fra 1976 og har siden den gang jobbet som leder, fagkonsulent og miljøterapeut. Hun har etterutdanning i Målrettet miljøarbeid, Lederutdanning, grunnfag i psykologi og er cand. mag.

Grethe har hospitert ved Princeton Child Development Institute i USA. Hun har selv gjennom mange år holdt en rekke kurs.

Lars Olausen

Som opplæringsleder ved Ålesund sjukehus var Lars Olausen arrangør for en rekke kurs innen helsesektoren, også inspirasjonskurs.

Utdanning ved DH i Volda i media og journalistikk, ingeniørhøyskole,

BI – markedsføring, kompetansestyring og strategisk opplæringsplanlegging.

Han har lang yrkesmessig erfaring innen media og informasjon: Stokke Gruppen, Sentralsykehuset, Sunnmørsposten, Sunnmøre Arbeideravis, Media Vest og Bygdebladet.

Kontakt

OSS

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål

om arrangementet.

Submitting Form...

The server encountered an error.

Melding mottatt

 

INVITO - Org nr: 986 151 028   Grethe Westad Tlf. 472 56 438  -  Lars Olausen 915 31 312

 © Bra Reklame AS