bli inspirert MED

INVITO

14.januar 2020

KURS I ÅLESUND:

elever med ADHD, Autismespekterforstyrrelser og Tourettes syndrom.

Sted: Thon Hotel Baronen i Spjelkavik

Forebygging og håndtering av utfordrende atferd i skolen.

FOREDRAGSHOLDER: Kenneth Larsen.

 

Elever med ADHD, autismespekterforstyrrelser og Tourettes syndrom har større risiko for å utvikle atferdsmønstre som kan utfordre og være problematisk for de rundt elevene. Dette kurset vil gi en innføring i hvordan man kan gjennom tilrettelegging forebygge utfordrende atferd. Kurset vil også gi kunnskap om hvordan man kan forstå og håndtere

 

PROGRAM

09.00 – 10.00 Om diagnosene

10.00 – 11.00 Utfordrende atferd

11.00 – 12.00 Forebyggingsstrategier

12.00 – 13.45 Lunsj

13.45 – 14.45 Forståelse av utfordrende atferd hos enkelt elever

14.45 – 15.30 Håndtering av utfordrende atferd hos elever med ADHD, autismespekterforstyrrelser og Tourettes syndrom.

 

Kursavgift 1925,- inkl. lunsj og frukt.

Betales til Invito 1210.5708929.

Bindende påmelding innen 07.01.2020

Påmelding her:

https://grethewestad.typeform.com/to/yBT89D

Kenneth Larsen.

Kenneth Larsen er utdannet lærer og har en mastergrad i Spesialpedagogikk. Han har i mange år jobbet med barn og unge med autismespekterforstyrrelser i spesialisthelsetjenesten. Larsen holder mange kurs og forelesninger om autisme og om effektive intervensjoner. Kenneth Larsen har publisert flere fag- og forskningsartikler og skrevet 3 bøker, inkludert boken «Autisme og atferdsanalyse - Til evigheten og forbi». Han arbeider nå som rådgiver ved Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst og er stipendiat ved Medisinsk fakultet Universitetet i Oslo.

28.januar 2020

KURS I porsgrunn:

Tidlig intervensjon for barn med autismespekterforstyrrelser

Sted: Comfort Hotell Porsgrunn

 

 

FOREDRAGSHOLDER: Kenneth Larsen.

 

MÅLGRUPPE:

Dere som jobber med

førskolebarn/barn innen autismespekteret. Også pårørende og andre interesserte vil ha utbytte av kurset.

 

PROGRAM

09.00 til 15.00

Autismespekterforstyrrelser.

Oversikt over effektive intervensjoner for barnehagebarn med ASD.

Om motivasjon og styrking av denne.

Opplæringsmetoder.

Målvalg og dokumentasjon.

 

Kursavgift 1925,- inkl. lunsj.

Betales til Invito 1210.5708929.

Bindende påmelding innen 15.01.2020

Påmelding her:

https://grethewestad.typeform.com/to/yBT89D

Kenneth Larsen.

Kenneth Larsen er utdannet lærer og har en mastergrad i Spesialpedagogikk. Han har i mange år jobbet med barn og unge med autismespekterforstyrrelser i spesialisthelsetjenesten. Larsen holder mange kurs og forelesninger om autisme og om effektive intervensjoner. Kenneth Larsen har publisert flere fag- og forskningsartikler og skrevet 3 bøker, inkludert boken «Autisme og atferdsanalyse - Til evigheten og forbi». Han arbeider nå som rådgiver ved Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst og er stipendiat ved Medisinsk fakultet Universitetet i Oslo.

Historikk

Invito ble etablert i 2003 av Grethe Westad og Lars Olausen som et foretak som arrangerer kurs og foredrag for næringsliv, offentlig sektor og folk flest.

Målsetting

Invito ønsker å være en leverandør av motivasjonfremm ende, inspirerende og kompetansehevende arrangement, spesielt innen omsorgssektoren.

Spesialkompetanse

Invito har god kompetanse på organisasjonsutvikling, ledelse, Målrettet miljøarbeid, ART (Aggression Replacement training) og innlæring av sosiale ferdigheter hos barn. Invito kan veilede personell på ABA (Applied Behavior Analysis). Tidlig intervensjon for barn med autisme og da også med veiledning til foreldre.

 

I tillegg tilpasser Invito veileningspakker til lærere, personell i bolig etc. som jobber med utviklingshemmede for å lage individuelt tilrettelagt tjeneste.

 

Utagerende atferd er et område vi dekker med «hands on training» (på jobben trening) analyse, forslag til tiltak og veiledning.

OM INVITO

Grethe Westad

Grethe Westad er utdannet vernepleier fra 1976 og har siden den gang jobbet som leder, fagkonsulent og miljøterapeut. Hun har etterutdanning i Målrettet miljøarbeid, Lederutdanning, grunnfag i psykologi og er cand. mag.

Grethe har hospitert ved Princeton Child Development Institute i USA. Hun har selv gjennom mange år holdt en rekke kurs.

Lars Olausen

Som opplæringsleder ved Ålesund sjukehus var Lars Olausen arrangør for en rekke kurs innen helsesektoren, også inspirasjonskurs.

Utdanning ved DH i Volda i media og journalistikk, ingeniørhøyskole,

BI – markedsføring, kompetansestyring og strategisk opplæringsplanlegging.

Han har lang yrkesmessig erfaring innen media og informasjon: Stokke Gruppen, Sentralsykehuset, Sunnmørsposten, Sunnmøre Arbeideravis, Media Vest og Bygdebladet.

Kontakt

OSS

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål

om arrangementet.

Submitting Form...

The server encountered an error.

Melding mottatt

 

INVITO - Org nr: 986 151 028   Grethe Westad Tlf. 472 56 438  -  Lars Olausen 915 31 312

 © Bra Reklame AS