bli inspirert MED

INVITO

10.SEPTEMBER 2019

KURS I ÅLESUND:

UTVIKLINGSHEMMING OG UTFORDRENDE ATFERD.

Sted: THON HOTEL BARONEN

Spjelkavik

 

FORELESER: Vernepleier Grethe Westad.

 

Program:

Hva er utfordrende atferd.

Kartlegge årsaker.

Funksjonell analyse av atferd.

Miljøtilretteleggging og forebygging.

Evidensbaserte tiltak.

 

Tid: 10 september 2019 kl 9.00 – 15.00

Pris: 1225.- inkl. lunsj og kaffe.

Bindende påmelding.

Frist 10. august 2019.

Meld på her:

https://grethewestad.typeform.com/to/yBT89D

Grethe Westad.

Grethe Westad er utdannet vernepleier fra 1976 og har siden da jobbet med psykisk utviklingshemmede.

Hun har vært leder ved flere tiltak, fagkonsulent i Habiliteringstjenesten på Sunnmøre, jobbet i Grunnskoleteamet i Ålesund og vært rektor på Hjelpepleieskole i vernepleie. Av etterutdanning har hun Målrettet miljøarbeid, ART/(Aggression Replacement Training), Ledelsesutdanning og psykologi grunnfag.

Hospitert på Princeton Child Development Institute. (PCDI)

30. september 2019

KURS I ÅLESUND:

Barn med utviklings-forstyrrelser i barnehage og tidlig skoleår.

Sted: Pinsekirka kurs og konferansesenter

Spjelkavik

kl. 09.00 -15.00

 

KURSHOLDER: KENNETH LARSEN

 

Program:

 

ADHD - kjennetegn, styrker og utfordringer.

 

Tilrettelegging av det fysiske miljøet for barn med ADHD i barnehage og skole.

 

Tilrettelegging av det sosiale miljøet for barn med ADHD i barnehage og skole.

 

Lek og sosiale ferdigheter Samarbeid og overganger

 

Barn som viser store utfordringer med oppmerksomhet og et høyt aktivitetsnivå, kan oppleve utfordringer i barnehage/skole hverdagen. Utfordringene kan oppstå både i de daglige rutinene og i samspillet med andre barn og voksne.

 

Kurset vil belyse normal variasjon innen aktivitets- og oppmerksomhetsutfordringer og hvilke vurderinger som bør gjøres når det er bekymring knyttet til variasjonen utover den normale.

 

Videre vil kurset gi innføring i spesifikke forebyggingsstrategier og opplæringstiltak som

tilrettelegging av rutiner, lek, bruk av lekegrupper, styrking av sosial kompetanse og selvregulering.

 

Ålesund 30. september 2019 kl. 09:00 - 15:00

Pinsekirka konferansesenter -Spjelkavik

Kursholder: Kenneth Larsen

 

Kursavgift 1925.- inkl. lunsj.

Bindende påmelding.

Frist 10/10-2019.

Spørsmål rettes til Grethe W på telefon eller mail.

Påmelding her:

https://grethewestad.typeform.com/to/yBT89D

Kursholder Kenneth Larsen.

 

Kenneth Larsen er utdannet lærer og har en mastergrad i Spesialpedagogikk. Han har i mange år jobbet med barn og unge med ASD. Larsen er blant annet medforfatter i boka «Autisme og atferdsanalyse - Til evigheten og forbi». Er nå rådgiver ved Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst og er stipendiat ved Medisinsk fakultet Universitetet i Oslo.

23. oktober 2019

KURS I ÅLESUND:

UTVIKLINGSHEMMING, ALDRING OG DEMENS.

Sted: Pinsekirka kurs og konferansesenter

Spjelkavik

 

FORELESER: Vernepleier Lene Kristiansen.

 

KL 09.00 - 09.45

Fysisk og psykisk aldringsprosess.

 

KL 10.00 - 11.00

Fysisk og psykisk aldringsprosess fortsetter.

 

KL.11.15 - 12.00

Demenssykdommene, årsaker og symptomer.

 

KL.12.00 - 12.45

Lunsj

 

KL 12.45 - 13.30

Kartlegging og utredning.

 

KL 13.45 - 14.15

Helseoppfølging og Miljøtiltak

 

KL 14.30 - 15.30

Presentasjon av prosjektet "Jeg kan" VH Bo og Miljøtjenesten i Ålesund kommune.

 

Kursavgift: 1925.- inkluderer lunsj betales til Invito 1210.5708929.

Bindende påmelding.

Påmelding her:

https://grethewestad.typeform.com/to/yBT89D

Lene Kristiansen

er vernepleier med master i organisasjon og ledelse. Ansatt som fagkonsulent ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse, fagområdet utviklingshemning og aldring. Før det jobbet hun 16 år som vernepleier og leder i boveiledningstjeneste for voksne og eldre mennesker med utviklingshemning.

AVVIKLEDE KURS OG ARRANGEMENT >

Historikk

Invito ble etablert i 2003 av Grethe Westad og Lars Olausen som et foretak som arrangerer kurs og foredrag for næringsliv, offentlig sektor og folk flest.

Målsetting

Invito ønsker å være en leverandør av motivasjonfremm ende, inspirerende og kompetansehevende arrangement, spesielt innen omsorgssektoren.

Spesialkompetanse

Invito har god kompetanse på organisasjonsutvikling, ledelse, Målrettet miljøarbeid, ART (Aggression Replacement training) og innlæring av sosiale ferdigheter hos barn. Invito kan veilede personell på ABA (Applied Behavior Analysis). Tidlig intervensjon for barn med autisme og da også med veiledning til foreldre.

 

I tillegg tilpasser Invito veileningspakker til lærere, personell i bolig etc. som jobber med utviklingshemmede for å lage individuelt tilrettelagt tjeneste.

 

Utagerende atferd er et område vi dekker med «hands on training» (på jobben trening) analyse, forslag til tiltak og veiledning.

OM INVITO

Grethe Westad

Grethe Westad er utdannet vernepleier fra 1976 og har siden den gang jobbet som leder, fagkonsulent og miljøterapeut. Hun har etterutdanning i Målrettet miljøarbeid, Lederutdanning, grunnfag i psykologi og er cand. mag.

Grethe har hospitert ved Princeton Child Development Institute i USA. Hun har selv gjennom mange år holdt en rekke kurs.

Lars Olausen

Som opplæringsleder ved Ålesund sjukehus var Lars Olausen arrangør for en rekke kurs innen helsesektoren, også inspirasjonskurs.

Utdanning ved DH i Volda i media og journalistikk, ingeniørhøyskole,

BI – markedsføring, kompetansestyring og strategisk opplæringsplanlegging.

Han har lang yrkesmessig erfaring innen media og informasjon: Stokke Gruppen, Sentralsykehuset, Sunnmørsposten, Sunnmøre Arbeideravis, Media Vest og Bygdebladet.

Kontakt

OSS

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål

om arrangementet.

Submitting Form...

The server encountered an error.

Melding mottatt

 

INVITO - Org nr: 986 151 028   Grethe Westad Tlf. 472 56 438  -  Lars Olausen 915 31 312

 © Bra Reklame AS